Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on vuonna 1950 perustettu yritys, jonka tehtävänä on talousveden pumppaus ja jakelu sekä jätevesien johtaminen ja puhdistaminen.  Lisäksi yritys vastaa Kuusamon kaukolämmön tuotannosta ja jakelusta.

Osuuskunnan omistavat jäsenet, joita tällä hetkellä on 4087 osakasta (11/2016). 

Vesi- ja jätevesihuollon piirissä on noin 5230 liittymää ja kaukolämpöliittymiä on 1386.

 • Kuusamon näkyvin maamerkki, vesitorni, rakennettiin v. 1960 ja uudistettiin v. 1993.
 • pohjavedenottamoita käytössä 14 kpl eri puolilla Kuusamoa
 • Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta osti kaukolämpötoiminnat  Kuusamon kaupungilta  v. 1977.
 • Torangin lämpökeskus rakennettu v. 1982, laajennettu v. 1987
 • voimalaitos valmistui  v.1993 ja se siirtyi Fortum Power and Heat Oy:ltä Adven Oy:lle v. 2013.
 • lämpökeskuksien yhteisteho 58,67 MW, voimalaitoksen lämpöteho 23 MW, savukaasulauhduttimen teho 5 MW
 • Torangin jäteveden puhdistamo valmistui 1965 ja se muutettiin kemiallis-biologiseksi laitokseksi v. 1972. Puhdistamon tehoa on lisätty v. 1981 jälkisaostuslaitoksella ja v. 1983 lietteen vastaanottolaitoksella.
 • Rukan jätevedenpuhdistamo otettu käyttöön  alun perin v. 1965 ja sitä on laajennettu useita kertoja, viimeisin v. 1990, Rukan uusi puhdistamo rakennettiin 2015-2016 ja se otettiin käyttöön 10/2016. Samalla vanha puhdistamo lakkautettiin ja se puretaan 2017.
 • Rukan vesiosuuskunta fuusioitu Kuusamon energia- ja vesiosuuskuntaan v. 1990.
 • liikevaihto 7,8 milj € (v. 2015)
 • henkilökuntaa 28

Hallitus

Jukka Kihlman, puheenjohtaja
Henrik Karvonen
Harri Kemppainen
Kimmo Korpua
Keijo Pesonen
Risto Rontti
Mika Mankinen, toimitusjohtaja, sihteeri

Tilintarkastajat

Tapio Raappana (KHT)
Benjamin Aapaoja (HTM)

Johtoryhmä

toimitusjohtaja, Mika Mankinen
toimistopäällikkö Kirsti Alavuoma
vesihuoltopäällikkö Kimmo Viinikka
työnjohtaja, Ari Hentilä
käyttöpäällikkö, Lauri Kilpijärvi

paivystysnro

osoitemuuttunut