Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on vuonna 1950 perustettu yritys, jonka tehtävänä on talousveden pumppaus ja jakelu sekä jätevesien johtaminen ja puhdistaminen. Lisäksi yritys vastaa Kuusamon kaukolämmön tuotannosta ja jakelusta.

Osuuskunnan omistavat jäsenet, joita tällä hetkellä on 4210 osakasta (12/2018). 

Vesi- ja jätevesihuollon piirissä on noin 5370 liittymää ja kaukolämpöliittymiä on 1429.

 • Kuusamon näkyvin maamerkki, vesitorni, rakennettiin v. 1960 ja uudistettiin v. 1993.
 • pohjavedenottamoita käytössä 14 kpl eri puolilla Kuusamoa
 • Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta osti kaukolämpötoiminnat  Kuusamon kaupungilta  v. 1977.
 • Torangin lämpökeskus rakennettu v. 1982, laajennettu v. 1987
 • voimalaitos valmistui  v.1993 ja se siirtyi Fortum Power and Heat Oy:ltä Adven Oy:lle v. 2013.
 • lämpökeskuksien yhteisteho 58,67 MW, voimalaitoksen lämpöteho 23 MW, savukaasulauhduttimen teho 5 MW
 • Torangin jäteveden puhdistamo valmistui 1965 ja se muutettiin kemiallis-biologiseksi laitokseksi v. 1972. Puhdistamon tehoa on lisätty v. 1981 jälkisaostuslaitoksella ja v. 1983 lietteen vastaanottolaitoksella.
 • Rukan jätevedenpuhdistamo otettu käyttöön  alun perin v. 1965 ja sitä on laajennettu useita kertoja, viimeisin v. 1990, Rukan uusi puhdistamo rakennettiin 2015-2016 ja se otettiin käyttöön 10/2016. Samalla vanha puhdistamo purettiin 2017.
 • Rukan vesiosuuskunta fuusioitu Kuusamon energia- ja vesiosuuskuntaan v. 1990.
 • liikevaihto 8,087 milj € (v. 2018)
 • henkilökuntaa 30

Hallitus 1.1.2019

Jukka Kihlman, puheenjohtaja
Kimmo Korpua, varapuheenjohtaja
Henrik Karvonen
Harri Lämsä
Anne-Kaisa Olva
Jyrki Saarela
Mika Mankinen, toimitusjohtaja, sihteeri

Tilintarkastajat

Tapio Raappana (KHT)

Johtoryhmä

toimitusjohtaja Mika Mankinen
talous- ja hallintopäällikkö Kirsti Alavuoma
verkostopäällikkö Kimmo Viinikka
voimalaitospäällikkö Lauri Kilpijärvi
suunnittelu- ja asiakaspäällikkö Sami Moilanen
työnjohtaja Ari Hentilä
työnjohtaja Jukka Mursu

paivystysnro

osoitemuuttunut