VESI-
HUOLTO

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan vesihuollon tavoitteena on taata laadultaan moitteettoman talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus. Toiminta-alueena on Kuusamon keskusta ja Rukan seutu. Järjestetyn vesihuollon piirissä on n. 5000 taloutta.

TALOUSVESI

Kaikki verkostoon toimitettava vesi on hyvälaatuista lisäaineistamatonta pohjavettä. Vedenottamoita on yhteensä 14 kpl ja ne sijaitsevat kaupungin ja Rukan soraharjualueilla. Vedenottamoilta pumpataan vuosittain n.1 milj. m3 vettä verkostoon, josta Rukan osuus on noin 17 %. Kaupungin alueella vesi johdetaan vesitorniin (1850 m3) ja Rukan alueella ylä/alavesisäiliöön (325 m3) ja siitä edelleen asiakkaille.

Kotitalouksissa kulutetusta vedestä käytetään ruoan valmistukseen ja juomavedeksi n. 5 %, astioiden pesuun n. 13 %, siivoukseen n. 3%, henkilökohtaiseen hygieniaan n. 38 %, wc:n huuhteluun n. 26 %, pyykin pesuun n. 13 % ja loput 2 % muuhun kulutukseen. Kulutusta seurataan mittareilla ja asiakasta laskutetaan vuosittain kolmella arviolaskulla ja neljäs lasku on tasauslasku. Yksi henkilö käyttää vettä noin 40 m3 vuodessa eli noin 110 litraa vuorokaudessa.

Veden laatua tarkkaillaan erillisen tarkkailuohjelman mukaisesti ja veden laatua valvoo Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Talousvesi on kovuudeltaan pehmeää eli normaalia (0-6 o dH). Veden pH-arvo (happamuus) on keskimäärin 7. Talousveden pH:n laatuvaatimus on 6,5 - 9,5.

JÄTEVESI

Jätevedet johdetaan verkostoa pitkin jätevedenpuhdistamoille. Jätevesiä käsitellään yli 1,2 milj.m3/vuosi eli keskimäärin 3300 m3 vuorokaudessa. Kaupungin alueen puhdistamo sijaitsee Torankijärven rannalla, josta puhdistetut jätevedet johdetaan Torankijärveen. Puhdistamolla voidaan käsitellä 15000 asukkaan jätevesiä vastaava määrä.

Rukan puhdistamo sijaitsee Kemijärventien varressa ja sen asukasvastineluku on 15000. Rukan puhdistamon jätevesien määrä vaihtelee 150 m3:sta vuorokaudessa aina sesonkiajan 2000 m3 :in /vuorokausi. Puhdistetut jätevedet johdetaan jälkivalutuskenttien kautta Kesäjokeen.

Kaupungin puhdistamon lupaehdot:
Vesistöön johdettavien jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) saa olla enintään 15 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,5 mg/l. Puhdistustehon tulee olla Torangin puhdistamolla vähintään 90 % neljännesvuosikeskiarvona laskettuna.

Rukan puhdistamon lupaehdot (.pdf)

Molemmat puhdistamot ovat toimineet erittäin hyvin ja täyttäneet lupaehdot. Torangin puhdistamolta vuosikeskiarvona mitattuna lähtevien jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) oli 3,1 mg/l ja kokonaisteho 98 %. Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,12 mg/l ja kokonaisteho 99 %. Rukan puhdistamolla jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) oli 6,8 mg/l ja kokonaisteho 96 %. Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,13 mg/l ja kokonaisteho 98 %.

VERKOSTOT

Vesijohtoverkostoa on kaikkiaan 576 kilometriä. Viemäriverkostoa on 447 kilometriä. Viemärivedenpumppaamoita on käytössä 127 kpl, joista yli puolet on Rukalla. Pumppaamoiden lukuisa määrä johtuu Rukan alueen suurista korkeuseroista.

LIITTYMINEN

Vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä peritään erillinen liittymismaksu. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. Liittymän rakentamis- ja huoltoraja on tonttiraja. Liittymisen yhteydessä peritään osuusmaksua 0,25 eur/rakennuskuutiometri. Osuusmaksua peritään vähintään 200 osuutta. Mittarimaksu on kertakorvaus ja se peritään myös liittymän yhteydessä.

Ohjeita liittymisestä

Lisätietoja vesi- ja jätevesihuollosta ja -liittymistä: vesihuoltopäällikkö Kimmo Viinikka p. 020 741 4906

jasen-vesihuollon-liittyminen-painike

vesi-jate-lampo-siirto-painike

vesi-toimitusehdot

paivystysnro

osoitemuuttunut