Usein kysyttyä

Saako verkostoon liittymisestä perittyä liittymismaksua vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä?

Siirto- ja palautuskelpoista liittymismaksua ei voi vähentää verotuksessa.
(www.vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Vähennys asunnon kunnossapito- ja perusparannustyön perusteella > kohta 10.8 Liittymismaksut).

Pienpumppaamon käyttöohje

Pienpumppaamon käyttöohje (pdf)

Kuinka kovaa Kuusamon vesi on?

Kuusamon vesi on pehmeää eli normaalia, kokonaiskovuus alle 1 mmol/l. Pesuainepakkauksissakin näkyvillä saksalaisilla kovuusyksiköillä ilmaistuna kovuus on noin 5 odH. Erillisiä veden pehmentämiseen tarkoitettuja suoloja ei tarvitse käyttää kodinkoneissa.

Saako ruoantähteet laittaa viemäriin?

Ei missään nimessä. Viemäri on tarkoitettu vain jätevesien kuljettamiseen eikä sinne pidä laittaa mitään kiinteitä jätteitä, koska ne voivat tukkia viemärin. Myös ruokien sisältämät rasvat voivat olla hankalia. Vessapaperi ei haittaa, koska se on valmistettu viemärissä hajoavaksi.

Ajattelin säästää energiaa ja käyttää lämmintä vettä ruoanlaitossa. Ystäväni kuitenkin sanoi, ettei lämmin vesi ole tarkoitettu ruoanlaittoon. Onko Hän oikeassa?

Ystäväsi on oikeassa. Uudessa talousvesiasetuksessa ei lämmintä vettä enää luokitella talousvedeksi. Lämmin vesi voi olla laadultaan selvästi heikompaa kuin kylmä vesi, koska siihen voi taloputkista liueta metalleja. Mikäli veden lämpötila ei ole riittävän korkea, voi lämpimässä vedessä kasvaa myös bakteereja. Sopiva lämpötila on 55-60o C.

Näyttääkö vesimittari oikein?

Vesimittarien virhe saa olla enintään +/- 5 % kuormituksen ollessa likimain nimellisvirtaaman suuruinen. Asiakkaan tulee seurata vedenkulutustaan ja sen muutoksia. Pienetkin vesikalusteissa olevat vuodot voivat aiheuttaa ikäviä yllätyksiä (vrt. aiemmin). Laitos tarkistaa vesimittarit kustannuksellaan määrävälein. Lisäksi laitos tarkistaa vesimittarin asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Mikäli mittarista ei löydy virhettä, tarkistuskulut veloitetaan asiakkaalta.

Meillä WC:n vesisäiliö hieman vuotaa. Paljonko tässä vuodossa menee vettä "harakoille"?

Vuotomäärä vuositasolle muutettuna yllättää monet vesilaskun maksajat. Alla on laskettuna muutaman vuototapauksen vesimäärät oletettuna, että verkostopaine on 5 kp/cm2 (500 kPa).

    * Tiheä tippavuoto, vuotokohdan koko ompelulangan paksuus. Vuotava vesimäärä on tällöin 30 m3 vuodessa (yli 80 euroa).

    * Ohut vesivirta, vuotokohdan koko parsineulan paksuinen. Vuotava vesimäärä on tällöin 300 m3 vuodessa (yli 800 euroa).

    * WC:n jatkuva vuoto, vuotokohdan koko tulitikun paksuinen. Vuotava vesimäärä on tällöin 3 000 m3 vuodessa (yli 8.000 euroa).

    * Vanhan mallinen suihkun kylmä- ja lämminvesisekoitin, vuotokohdan koko lyijykynän paksuinen. Vuotava vesimäärä on tällöin 30 000 m3 vuodessa (yli 80.000 euroa).

Mikä on vikana kun vesi on vihertävää?

Jos talonne on kaukolämmityksen piirissä, on kaukolämpövaihtimessanne todennäköisesti vuoto. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta värjää kaukolämpöveden tarkoituksella kirkkaan vihreäksi vuotojen paikallistamisen helpottamiseksi. Värjättyä vettä ei suositella juotavaksi. JOS kiinteistönne ei ole kaukolämmityksen piirissä, pyydämme teitä ottamaan välittömästi yhteyttä isännöitsijään, talonmieheen tai Kuusamon energia- ja vesiosuuskuntaan.

Mikä on padotusventtiili ja mihin sitä tarvitaan?

Padotusventtiili estää viemärin tulvimisen padotuskorkeuden alapuoleisiin tiloihin. Padotuskorkeus on korkeustaso, jolle vesi voi hetkellisesti nousta. Viemäriin liitettyjen rakennusten alimman lattiatason on oltava tämän korkeuden yläpuolella. Asiakas on velvollinen suojamaan padotuskorkeuden alapuolella olevat tilat tulvan estämiseksi. Vesilaitos ei korvaa viemärin tulvimisia, jotka johtuvat venttiilin puutteesta.

Hyvittääkö vesilaitos kiinteistössä tapahtuneen vuodon yhteydessä hukkaan valuneen veden?

Vesilaitos ei hyvitä kiinteistöjen sisäisiä vesi- ja viemäriverkostovuotoja vesilaskuissa. Vesimittaria kannattaa seurata aina silloin tällöin. Jos kiinteistössä ei lasketa vettä ei myöskään vesimittain lukemat saa muuttua. Jos lukemat muuttuvat, kannattaa välittömästi ryhtyä tutkimaan vuotaako esim. wc-pönttö tai kuuluuko kiinteistössä ääntä joka muistuttaa veden laskemista.

paivystysnro

osoitemuuttunut