Rukan uudelle jätevedenpuhdistamolle huipputekniikkaa

Kuusamon Rukalle tullaan rakentamaan uusi jätevedenpuhdistamo, jossa puhdistetaan Rukan matkailukeskuksen jätevedet uudenlaisella tekniikalla. Puhdistamon biologinen osa toteutetaan kantoaineprosessilla, josta on allekirjoitettu sopimus Aquaflow Oy:n kanssa huhtikuussa 2014. Aquaflow Oy on maailman suurimman vesialan toimijan Veolia-konsernin suomalainen tytäryhtiö. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta  on päätynyt kantoaineprosessiin (MBBR, Moving Bed Biofilm  Reactor), koska viranomainen on asettanut hankkeelle Suomen tiukimmat lupaehdot. Nyt valittu puhdistusprosessi sopii nimenomaan Rukalle, jossa jäteveden virtaamavaihtelut ovat suuria  ja jätevedenpuhdistamon jätevesien lämpötila on alhainen.

Kantoaineprosessi on jo pitkään tunnettu maailmalla ja sitä on hyödynnetty yleisesti Keski-Euroopassa  ja muissa pohjoismaissa. Vastaavanlaisia puhdistusprosesseja on toiminnassa useissa laskettelukeskuksissa mm. Norjan Lillehammerissa. Kantoaineprosessissa vettä puhdistava biokasvusto on kiinnittyneenä kantoaineeseen, perinteisissä ratkaisuissa biomassa kelluu vapaana vedessä. Kantoaineena toimivat muoviset täytepartikkelit ilmastetussa reaktorialtaassa. Alustaan kiinnittyneen vettä puhdistavan biokasvuston ansiosta puhdistusprosessi sietää virtaaman vaihteluita  ja toimii kylmillä jätevesillä.

Uusi jäteveden puhdistamo tullaan varustamaan myös normaaleilla alkupään käsittelyillä (välppäys, hiekan ja rasvan erotus, välppeen pesu jne) ja loppupään lietteen erotus tapahtuu flotaatio -menetelmällä. Laitos tullaan rakentamaan 2 linjaisena ja lisäksi jätetään laajennusvaraus kolmannelle linjalle. Prosessi minimoi  ympäristöhaitat  ja sen yhteydessä syntyvät kaasut poltetaan bio-lämpölaitoksessa.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle ympäristöluvan maaliskuussa 2013 seuraavin ehdoin:

  Enimmäispitoisuus Vähimmäisteho
  Talvi Kesä  
  (1.11.-30.4.) (1.5.-31.10.) %
BOD7ATU 15 mg/l O2 10 mg/l O2 ja 95
Kokonaisfosfori 0,30 mg/l 0,20 mg/l ja 95
Kokonaistyppi1) 15 mg/l 15 mg/l tai 70
Ammoniumtyppi 8 mg/l 6 mg/l tai 90 2)
Kiintoaine 15 mg/I 15 mg/I ja 90
CODCr 125 mg/l O2 125 mg/l O2 ja 75

1) toteutettava kolmen vuoden kuluessa tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi

2) laskettuna käsittelemättömän jäteveden kokonaistypen ja laitokselta lähtevän veden ammoniumtypen määrästä.

Raja-arvot tulee saavuttaa kokonaistypen osalta vuosikeskiarvoina ja ammoniumtypen osalta puolivuosikeskiarvoina laskettuna ja muilta osin neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna, ohijuoksutukset ja poikkeustilanteet mukaan lukien.
Puhdistamolta lähtevä kokonaisfosforikuormitus saa olla enintään 40 kg vuodessa.

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on saanut ympäristölupapäätöksen täytäntöön panoluvan PSAVI:lta kesäkuussa 2013, joka oikeuttaa ympäristölupapäätöksen mukaisen toiminnan aloittamiseen muutoksen hausta huolimatta.

Vaasan hallinto-oikeus on vahvistanut ympäristöluvan voimassaolon valituksista huolimatta 10.10.2014.

Hakija on jättänyt rakennuslupahakemuksen 17.10.2014.

jvp kaakko800 jvp koillinen800 jvp luode800

 

Suoraveloituspalvelun päättyminen ja e-laskut

Lopetamme suoraveloituspalvelun 31.12.2013. Vuoden 2014 puolella saatte laskunne paperilaskuina, jota ei veloiteta automaattisesti tililtänne vaan maksu tulee hoitaa itse.

Sähköiseen laskutukseen siirtyminen 1.1.2014 alkaen henkilöasiakkaat

Voitte ottaa käyttöön myös e-laskun, jos teillä on voimassa olevat verkkopankkitunnukset. E-lasku toimitetaan verkkopankkiinne, jossa lasku ja siitä muodostettu maksutoimeksianto ovat nähtävissä. Voitte halutessanne muuttaa e-laskun maksutiliä tai summaa tai aikaistaa eräpäivää. Pankki veloittaa laskun automaattisesti eräpäivänä tililtänne.

E-laskusta ei tule ilmoitusta postitse, mutta voitte halutessanne ottaa verkkopankista käyttöön sähköposti- tai tekstiviesti-ilmoituksen e-laskujen saapumisesta. Pankin ilmoituspalvelu voi olla maksullinen.

Jos teillä ei ole käytössä verkkopankkia, voitte tehdä sopimuksen pankkinne kanssa suoramaksusta. Lähetämme teille laskun ennen eräpäivää ja samaan aikaan veloitustiedot pankillenne, joka maksaa laskun automaattisesti tililtänne.

Yritykset 1.1.2014 alkaen

Jos yrityksellänne on sähköinen laskutusosoite pankin tai operaattorin kanssa, pyydämme ilmoittamaan osoitteen meille, jonka jälkeen saatte laskut sähköisesti.

Pyydämme yksilöimään tarkasti, mitä kulutuspaikkaa suoraveloitus koskee (Laskusta löytyy kulutuspaikkatieto).

Halutessanne lisää tietoa suoraveloituksen korvaavista maksutavoista ottaa yhteyttä omaan pankkiinne tai voitte lukea niistä Finassialan Keskusliiton verkkosivuilta www.fkl.fi.

Mahdollisissa kysymyksissä laskutuksesta teitä palvelee Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan asiakaspalvelu numeroissa 0207 41 4900 tai 0207 41 4902
ma-pe klo 9.00 – 16.00.

Yhteistyöterveisin
KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA
Kirsti Alavuoma
toimistopäällikkö
Viimeksi päivitetty 15.11.2013 11:44

paivystysnro

osoitemuuttunut