KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA JA KUUSAMON KAUPUNGIN TERVEYSVALVONTA TIEDOTTAVAT

13.6.2017 otetuissa Länsi- Rukan alueen talousvesinäytteissä ei ole todettu bakteereita. Näytteenottoa on jatkettu verkostosta 14.6.2017. Mikäli otetut näytteet ovat puhtaat, siirrytään normaaliin vedentoimitukseen 15.6.2017 alkaen.

Suojakloorausta jatketaan varotoimenpiteenä loppuviikon ajan. Vettä voi käyttää rajoituksetta talousvetenä.
Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran perjantaina 16.6.2017 klo. 16.30.  

Tiedote on luettavissa:

www.kuusamonevo.fi
www.kuusamo.fi

Lisätietoja antavat:
ympäristötulosaluejohtaja     Vesa Kuosku        puh. 040 7777477
vesihuoltopäällikkö     Kimmo Viinikka     puh. 0400 689099

 

 

 

 

 

paivystysnro

osoitemuuttunut