KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA JA KUUSAMON KAUPUNGIN TERVEYSVALVONTA TIEDOTTAVAT

Länsi- Rukan 12.6.2017 otetuissa uusintanäytteissä on edelleen pieni määrä koliformisia bakteereita. Näytteitä otettiin sekä jakeluverkostosta sekä ylävesisäiliöstä. Kyseessä ei ole ulosteperäinen bakteeri, vaan yleisesti maaperässä esiintyvä bakteeri.

Verkoston suojakloorausta jatketaan. Vesi on käyttökelpoista juoma ja talousvetenä. Klooraus voi aiheuttaa veteen haju- ja makupoikkeamia.
Tänään otettujen Länsi-Rukan näytteiden tuloksista tiedotetaan seuraavan kerran 14.6.2017 klo 16.30.

Kuusamon taajaman viimeisimmät, 12.6.2017 otetut näytteet ovat puhtaat. Taajaman osalta suojaklooraus lopetetaan ja jatketaan normaalia vedentoimitusta.

Tiedote on luettavissa:
www.kuusamonevo.fi
www.kuusamo.fi

Lisätietoja antavat:
ympäristötulosaluejohtaja     Vesa Kuosku        puh. 040 7777477
vesihuoltopäällikkö     Kimmo Viinikka     puh. 0400 689099

 

 

 

 

paivystysnro

osoitemuuttunut