KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA JA KUUSAMON KAUPUNGIN TERVEYSVALVONTA TIEDOTTAVAT

8.6.2017 otetuissa Länsi- Rukan alueen talousvesinäytteissä on tavattu pieni määrä koliformisia bakteereita.  Kyseessä on todennäköisesti sulamisvesien pohjaveteen mukanaan tuoma epäpuhtaus. Kyseessä ei ole ulosteperäinen bakteeri, vaan yleisesti maaperässä esiintyvä bakteeri.

Länsi- Rukan alueella on varotoimenpiteenä aloitettu verkoston huuhtelu sekä suojaklooraus. Klooraus voi ilmetä vedessä lievänä haju- ja makupoikkeamana. Vettä voi käyttää rajoituksetta talousvetenä.

Verkostosta on otettu tehostetusti vesinäytteitä 12.6.2017. Näytteenottoa jatketaan kuluvan viikon aikana.
Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran 13.6.2017 klo. 16.30.

Tiedote on luettavissa:
www.kuusamonevo.fi
www.kuusamo.fi

Lisätietoja antavat:
ympäristötulosaluejohtaja     Vesa Kuosku        puh. 040 7777477
vesihuoltopäällikkö     Kimmo Viinikka     puh. 0400 689099

 

 

 

paivystysnro

osoitemuuttunut