Rukan uudelle jätevedenpuhdistamolle huipputekniikkaa

Kuusamon Rukalle tullaan rakentamaan uusi jätevedenpuhdistamo, jossa puhdistetaan Rukan matkailukeskuksen jätevedet uudenlaisella tekniikalla. Puhdistamon biologinen osa toteutetaan kantoaineprosessilla, josta on allekirjoitettu sopimus Aquaflow Oy:n kanssa huhtikuussa 2014. Aquaflow Oy on maailman suurimman vesialan toimijan Veolia-konsernin suomalainen tytäryhtiö. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta  on päätynyt kantoaineprosessiin (MBBR, Moving Bed Biofilm  Reactor), koska viranomainen on asettanut hankkeelle Suomen tiukimmat lupaehdot. Nyt valittu puhdistusprosessi sopii nimenomaan Rukalle, jossa jäteveden virtaamavaihtelut ovat suuria  ja jätevedenpuhdistamon jätevesien lämpötila on alhainen.

Kantoaineprosessi on jo pitkään tunnettu maailmalla ja sitä on hyödynnetty yleisesti Keski-Euroopassa  ja muissa pohjoismaissa. Vastaavanlaisia puhdistusprosesseja on toiminnassa useissa laskettelukeskuksissa mm. Norjan Lillehammerissa. Kantoaineprosessissa vettä puhdistava biokasvusto on kiinnittyneenä kantoaineeseen, perinteisissä ratkaisuissa biomassa kelluu vapaana vedessä. Kantoaineena toimivat muoviset täytepartikkelit ilmastetussa reaktorialtaassa. Alustaan kiinnittyneen vettä puhdistavan biokasvuston ansiosta puhdistusprosessi sietää virtaaman vaihteluita  ja toimii kylmillä jätevesillä.

Uusi jäteveden puhdistamo tullaan varustamaan myös normaaleilla alkupään käsittelyillä (välppäys, hiekan ja rasvan erotus, välppeen pesu jne) ja loppupään lietteen erotus tapahtuu flotaatio -menetelmällä. Laitos tullaan rakentamaan 2 linjaisena ja lisäksi jätetään laajennusvaraus kolmannelle linjalle. Prosessi minimoi  ympäristöhaitat  ja sen yhteydessä syntyvät kaasut poltetaan bio-lämpölaitoksessa.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle ympäristöluvan maaliskuussa 2013 seuraavin ehdoin:

  Enimmäispitoisuus Vähimmäisteho
  Talvi Kesä  
  (1.11.-30.4.) (1.5.-31.10.) %
BOD7ATU 15 mg/l O2 10 mg/l O2 ja 95
Kokonaisfosfori 0,30 mg/l 0,20 mg/l ja 95
Kokonaistyppi1) 15 mg/l 15 mg/l tai 70
Ammoniumtyppi 8 mg/l 6 mg/l tai 90 2)
Kiintoaine 15 mg/I 15 mg/I ja 90
CODCr 125 mg/l O2 125 mg/l O2 ja 75

1) toteutettava kolmen vuoden kuluessa tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi

2) laskettuna käsittelemättömän jäteveden kokonaistypen ja laitokselta lähtevän veden ammoniumtypen määrästä.

Raja-arvot tulee saavuttaa kokonaistypen osalta vuosikeskiarvoina ja ammoniumtypen osalta puolivuosikeskiarvoina laskettuna ja muilta osin neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna, ohijuoksutukset ja poikkeustilanteet mukaan lukien.
Puhdistamolta lähtevä kokonaisfosforikuormitus saa olla enintään 40 kg vuodessa.

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on saanut ympäristölupapäätöksen täytäntöön panoluvan PSAVI:lta kesäkuussa 2013, joka oikeuttaa ympäristölupapäätöksen mukaisen toiminnan aloittamiseen muutoksen hausta huolimatta.

Vaasan hallinto-oikeus on vahvistanut ympäristöluvan voimassaolon valituksista huolimatta 10.10.2014.

Hakija on jättänyt rakennuslupahakemuksen 17.10.2014.

jvp kaakko800 jvp koillinen800 jvp luode800

 

paivystysnro

osoitemuuttunut