KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA JA KUUSAMON KAUPUNGIN TERVEYSVALVONTA TIEDOTTAVAT

7.6.2017 otetuissa uusintanäytteissä ei myöskään tavattu E-coli bakteereita. Näytteitä otettiin Kuusamon taajaman jakeluverkostosta sekä vesitornista.

Kloorausta jatketaan pienellä määrällä tulevan viikonlopun yli. Kloorausmäärä on pieni ja vettä voi käyttää normaalisti juoma- ja talousvetenä. Kloorin jäämäpitoisuuksia verkostossa tarkkaillaan tehostetusti koko kloorauksen ajan.

Seuraavat näytteet otetaan tulevan viikon alussa. Mikäli nekin näytteet ovat puhtaat, siirrytään normaaliin vedentoimitukseen ja klooraus lopetetaan.
Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran tulevan näytteenoton jälkeen.  

Tiedote on luettavissa:
www.kuusamonevo.fi
www.kuusamo.fi

Lisätietoja antavat:
ympäristötulosaluejohtaja     Vesa Kuosku        puh. 040 7777477
vesihuoltopäällikkö     Kimmo Viinikka     puh. 0400 689099

 

 

paivystysnro

osoitemuuttunut