KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA JA KUUSAMON KAUPUNGIN TERVEYSVALVONTA TIEDOTTAVAT

Eilen 6.6.2017 otetuissa uusintanäytteissä ei ole tavattu E-coli bakteereita. Näytteitä otettiin yhteensä 11 kpl eri puolilta Kuusamon taajaman jakeluverkostoa sekä vesitornista.

Tilanteen varmistamiseksi näytteenottoa jatketaan tehostetusti kuluvan- ja ensiviikon ajan.

Verkostossa on ajoittain esiintynyt kloorauksesta johtuvaa haju- ja makuhaittaa. Kloorauksen määrää on pienennetty ja asiaa tarkkaillaan tehostetusti. Vesi on käyttökelpoista juoma- ja talousvetenä.

Tänään otettujen näytteiden tuloksista tiedotetaan 8.6.2017 klo 16.00 ja tarvittaessa annetaan uudet toimintaohjeet.

Tiedote on luettavissa:
www.kuusamonevo.fi
www.kuusamo.fi

Lisätietoja antavat:
ympäristötulosaluejohtaja     Vesa Kuosku        puh. 040 7777477
vesihuoltopäällikkö     Kimmo Viinikka     puh. 0400 689099

 

paivystysnro

osoitemuuttunut