KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA JA KUUSAMON KAUPUNGIN TERVEYSVALVONTA TIEDOTTAVAT

Viikolla 22, 31.5.2017 otetuissa käyttötarkkailuun liittyvissä vesinäytteissä on yhdeltä vedenottamolta (Kylmäperän vo) löydetty Escherichia coli –bakteereita. Kyseinen vedenottamo on otettu pois käytöstä 5.6.2017, eikä sieltä johdeta vettä verkostoon.

Tilanteen kartoittamiseksi on eilen otettu vesinäytteitä verkostosta. Yhdessä vesinäytteessä (Kuusamon Tropiikki, Kylpyläntie) on löydetty vähäinen määrä Escherichia coli –bakteereita. Veden laatu täyttää vaatimukset verkoston muilla alueilla.

Lisäselvityksiä varten on tänään otettu lisää näytteitä eri puolelta verkostoa. Näiden tutkimusten tulokset valmistuvat huomenna 7.6.2017.

Escherichia coli -bakteerin esiintyminen talousvedessä on merkki ulosteperäisestä saastumisesta, joten vedessä saattaa olla myös tautia aiheuttavia bakteereita.

Varmuustoimenpiteenä vesilaitos on aloittanut suojakloorauksen veden laadun turvaamiseksi koko Kirkonkylän verkoston alueella. Kloori tuhoaa haitalliset bakteerit. Veden klooripitoisuus on toistaiseksi normaalia suurempi, mutta sen pitoisuus on kuitenkin niin pieni, että kloorin hajua ja makua ei pitäisi ilmetä. Veden klooripitoisuus ei aiheuta terveyshaittaa eikä käyttörajoituksia (esim. juoma- ja talousvetenä).

Tänään otettujen näytteiden tuloksista tiedotetaan 7.6.2017 klo 15.00 ja tarvittaessa annetaan uudet toimintaohjeet.
Tiedote on luettavissa Kuusamon energia- ja Vesiosuuskunnan (www.kuusamonevo.fi) sekä Kuusamon kaupungin kotisivuilta (www.kuusamo.fi).

Lisätietoja antavat:
ympäristötulosaluejohtaja Vesa Kuosku puh. 040 7777477
vesihuoltopäällikkö Kimmo Viinikka puh. 0400 689099

paivystysnro

osoitemuuttunut