Kokouskutsu osuuskuntakokoukseen

Kokouskutsu osuuskuntakokoukseen

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidetään Hotelli Kuusamon Siika kokoustilassa (B-siipi) tiistaina 24.4.2018 alkaen klo 17.00. Jäsenyyksien tarkistus kokouspaikalla klo 16.30.

Kokouksessa esitetään

1. Hallituksen kertomus osuuskunnan toiminnasta tilikaudelta 2017
2. Tilintarkastuslausunto 1.1. – 31.12.2017 tilikauden hallinnosta ja tileistä

päätetään

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä muista toimenpiteistä, joihin hallinto ja siitä tehty tili saattavat antaa aihetta
5. vuosiylijäämän käytöstä
6. hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajienpalkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi
7. seuraavan osuuskuntakokouksen kutsun julkaisemistavasta

valitaan

8. hallituksen jäsenet kahden erovuoroisen jäsenen ja toimitusjohtajaksi siirtyneen jäsenen tilalle sekä kaksi varajäsentä
9. yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Tilinpäätösasiakirjat toimintavuodelta 2017 ovat jäsenistön nähtävissä 11. – 24.4.2018 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toimistolla, Erauspojantie 3, klo 8.00 – 16.00 välisenä aikana.

Kuusamo 13.3.2018 HALLITUS

Tulos   Tase   Rahoituslaskelma

 

paivystysnro

osoitemuuttunut